Valpreventie

Naarmate men ouder wordt, neemt het risico op vallen in of om de woning toe. Jaarlijks worden 88.000 senioren in een ziekenhuis behandeld, nadat zij thuis van de trap zijn gevallen of ergens over zijn gestruikeld. Toch kan het vallen voorkomen worden. Een deskundig advies over onder andere spierkracht en balans en bijvoorbeeld over het organiseren van huishoudelijke taken is zinvol voor het verminderen van valrisico’s.

Fysiotherapiebartbaaijens.nl en Ergotherapie Kennemerland bieden een multidisciplinair, inventariserend onderzoek aan. Tijdens het onderzoek worden de lichamelijke conditie en het activiteitenniveau in kaart gebracht. Tevens de veiligheid in en om het huis geïnventariseerd. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt een gepast advies uitgebracht hoe het valrisico verlaagd kan worden. Wilt u meer informatie, uzelf of een naaste aanmelden, klik dan hier