Tarievenlijst 2023

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen rechtstreeks bij uw verzekering in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Meer informatie kunt u vinden op: Zorgwijzer en Independer.

Voor patiënten die niet (aanvullend) verzekerd zijn bij de zorgverzekeraar, brengen wij per 1 januari 2023, de volgende tarieven in rekening:

Prestatie Tarief
a. Reguliere zitting € 42,00
b. Lange zitting voor patiënten met complexe en/of
meervoudige zorgvragen
€ 48,00
c. Screening, intake en onderzoek € 58,00*
d. Eenmalige screening € 24,00
e. Intake en onderzoek na verwijzing € 58,00
f. Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op
medische indicatie)
€ 68,00*
g. Groepszitting 2 personen € 40,00
h. Groepszitting 3 personen € 27,00
i. Groepszitting 4 personen € 21,00
j. Groepszitting 5 en meer € 16,60
k. Toeslag aan huis behandeling € 23,00*

 

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden bij u in rekening gebracht. (Ongeveer 75% van geldende tarief)
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL85 RABO 0306922045 ten name van fysiotherapie Bart Baaijens te Haarlem. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.