Neurorevalidatie

Als praktijk hebben wij veel specifieke ervaring met het revalideren na een beroerte (CVA) of bijvoorbeeld na een ongeluk waarbij neurologisch letsel is ontstaan. De neurorevalidatie is zeer complex en uitgebreid. Daarom is goede samenwerking met een specialist (neuroloog of revalidatiearts), uw huisarts, ergotherapeut, logopedist, thuiszorg maar zeker ook de naasten (mantelzorg) noodzakelijk. Ook hebben wij ruime ervaring met de behandeling bij andere neurologische aandoeningen. (Hernia, whiplash, onverklaarbare hoofdpijnen en duizeligheid). Wij zijn aangesloten bij MS Zorg Nederland en NeuroNetwerk Zuid-Kennemerland.

Neurorevalidatie