Kinetic – Fit en oefengroepen neurorevalidatie

Fitness voor mensen die in balans willen komen
The Key To Life is Balance

Deze “kinetic fit” onderscheidt zich van sportschooltrainingen, omdat het bij deze fitness niet gaat om kracht of spiervolume, maar om souplesse en bewegings-gevoel. U traint in een groep, maar u heeft een persoonlijk, individueel afgestemd programma. De trainingen zijn gebaseerd op principes volgens de Kinetic Control methode. Bekijk de folder voor meer informatie over de groepstrainingen. U kunt ook altijd contact met ons opnemen. Wilt u een kijkje komen nemen tijdens een groepstraining? Bel of mail gerust voor het maken van een afspraak.

Oefengroep neurorevalidatie
Op dit moment hebben wij vier oefengroepen afgestemd op neurorevalidatie. De groepen bestaan uit 4 tot 7 patiënten met neurologische klachten. De patiënten oefenen in groepsverband hun spierkracht, conditie en balans. Het oefenen in een groep heeft als voordeel dat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Samen werken aan herstel en samen sporten is altijd een extra stimulans bij gezond bewegen. Alle patiënten werken hun individuele programma af, de oefeningen zijn specifiek afgestemd op de patiënt.